Wyszukiwanie i filtrowanie usług – Windows PowerShell

PowerShell daje nam olbrzymie możliwości wyszukiwania usług (services) w systemie Windows. Ponieważ można grupowo wyszukać usługi możemy również sprawnie nimi zarządzać. Dzięki sprawnemu wyszukiwaniu usług można uruchomić, zatrzymać diagnozować, lub zmienić konfigurację wielu usług jednocześnie.