Jak pobrać opis komputera – Windows PowerShell

W pracy zawodowej, w dużych systemach komputerowych często posługuję się mało znaczącymi nazwami komputerów i serwerów. Często potrzebuje na szybko sprawdzić opis danej maszyny aby zidentyfikować jaką pełnią rolę bez zagłębiania się w dokumentację lub logowania do interesującego mnie komputera. Warto wiedzieć jak pobrać opis maszyny z lokalnych ustawień systemu.

Pobieranie pola “Description” z lokalnego komputera

Aby pobrać opis lokalnego komputera, można posłużyć się komandletem Get-WmiObject pobierając informacje z klasy Win32_OperatingSystem

Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem |Select Description
PowerShell Get-WmiObject - pobranie opisu komputera
PowerShell Get-WmiObject – pobranie opisu komputera

Pobieranie pola “Description” zdalnego komputera

W podobny sposób można pobrać opis komputera zdalnego. W tym celu do komandletu Get-WmiObject należy dodać parametr -ComputerName

Get-WmiObject -ComputerName nazwa_komputera -Class Win32_OperatingSystem |Select Description
PowerShell Get-WmiObject - pobranie opisu komputera
PowerShell Get-WmiObject – pobranie opisu komputera

Warto też pamiętać, że pełną listę właściwości jakie może zwracać dana klasa można sprawdzić przekazując wynik polecenia to komandletu Get-Member i ewentualnie zawęzić wyszukiwanie do samych właściwości:

Get-WmiObject -ComputerName SCHO0014 -Class Win32_OperatingSystem |Get-Member -MemberType Properties

  TypeName: System.Management.ManagementObject#root\cimv2\Win32_OperatingSystem

Name                   MemberType  Definition
----                   ----------  ----------
PSComputerName              AliasProperty PSComputerName = __SERVER
BootDevice                Property   string BootDevice {get;set;}
BuildNumber                Property   string BuildNumber {get;set;}
BuildType                 Property   string BuildType {get;set;}
Caption                  Property   string Caption {get;set;}
CodeSet                  Property   string CodeSet {get;set;}
CountryCode                Property   string CountryCode {get;set;}
CreationClassName             Property   string CreationClassName {get;set;}
CSCreationClassName            Property   string CSCreationClassName {get;set;}
CSDVersion                Property   string CSDVersion {get;set;}
CSName                  Property   string CSName {get;set;}
CurrentTimeZone              Property   int16 CurrentTimeZone {get;set;}
DataExecutionPrevention_32BitApplications Property   bool DataExecutionPrevention_32BitApplications {get;set;}
DataExecutionPrevention_Available     Property   bool DataExecutionPrevention_Available {get;set;}
DataExecutionPrevention_Drivers      Property   bool DataExecutionPrevention_Drivers {get;set;}
DataExecutionPrevention_SupportPolicy   Property   byte DataExecutionPrevention_SupportPolicy {get;set;}
Debug                   Property   bool Debug {get;set;}
Description                Property   string Description {get;set;}
Distributed                Property   bool Distributed {get;set;}
EncryptionLevel              Property   uint32 EncryptionLevel {get;set;}
ForegroundApplicationBoost        Property   byte ForegroundApplicationBoost {get;set;}
FreePhysicalMemory            Property   uint64 FreePhysicalMemory {get;set;}
FreeSpaceInPagingFiles          Property   uint64 FreeSpaceInPagingFiles {get;set;}
FreeVirtualMemory             Property   uint64 FreeVirtualMemory {get;set;}
InstallDate                Property   string InstallDate {get;set;}
LargeSystemCache             Property   uint32 LargeSystemCache {get;set;}
LastBootUpTime              Property   string LastBootUpTime {get;set;}
LocalDateTime               Property   string LocalDateTime {get;set;}
Locale                  Property   string Locale {get;set;}
Manufacturer               Property   string Manufacturer {get;set;}
MaxNumberOfProcesses           Property   uint32 MaxNumberOfProcesses {get;set;}
MaxProcessMemorySize           Property   uint64 MaxProcessMemorySize {get;set;}
MUILanguages               Property   string[] MUILanguages {get;set;}
Name                   Property   string Name {get;set;}
NumberOfLicensedUsers           Property   uint32 NumberOfLicensedUsers {get;set;}
NumberOfProcesses             Property   uint32 NumberOfProcesses {get;set;}
NumberOfUsers               Property   uint32 NumberOfUsers {get;set;}
OperatingSystemSKU            Property   uint32 OperatingSystemSKU {get;set;}
Organization               Property   string Organization {get;set;}
OSArchitecture              Property   string OSArchitecture {get;set;}
OSLanguage                Property   uint32 OSLanguage {get;set;}
OSProductSuite              Property   uint32 OSProductSuite {get;set;}
OSType                  Property   uint16 OSType {get;set;}
OtherTypeDescription           Property   string OtherTypeDescription {get;set;}
PAEEnabled                Property   bool PAEEnabled {get;set;}
PlusProductID               Property   string PlusProductID {get;set;}
PlusVersionNumber             Property   string PlusVersionNumber {get;set;}
PortableOperatingSystem          Property   bool PortableOperatingSystem {get;set;}
Primary                  Property   bool Primary {get;set;}
ProductType                Property   uint32 ProductType {get;set;}
RegisteredUser              Property   string RegisteredUser {get;set;}
SerialNumber               Property   string SerialNumber {get;set;}
ServicePackMajorVersion          Property   uint16 ServicePackMajorVersion {get;set;}
ServicePackMinorVersion          Property   uint16 ServicePackMinorVersion {get;set;}
SizeStoredInPagingFiles          Property   uint64 SizeStoredInPagingFiles {get;set;}
Status                  Property   string Status {get;set;}
SuiteMask                 Property   uint32 SuiteMask {get;set;}
SystemDevice               Property   string SystemDevice {get;set;}
SystemDirectory              Property   string SystemDirectory {get;set;}
SystemDrive                Property   string SystemDrive {get;set;}
TotalSwapSpaceSize            Property   uint64 TotalSwapSpaceSize {get;set;}
TotalVirtualMemorySize          Property   uint64 TotalVirtualMemorySize {get;set;}
TotalVisibleMemorySize          Property   uint64 TotalVisibleMemorySize {get;set;}
Version                  Property   string Version {get;set;}
WindowsDirectory             Property   string WindowsDirectory {get;set;}
__CLASS                  Property   string __CLASS {get;set;}
__DERIVATION               Property   string[] __DERIVATION {get;set;}
__DYNASTY                 Property   string __DYNASTY {get;set;}
__GENUS                  Property   int __GENUS {get;set;}
__NAMESPACE                Property   string __NAMESPACE {get;set;}
__PATH                  Property   string __PATH {get;set;}
__PROPERTY_COUNT             Property   int __PROPERTY_COUNT {get;set;}
__RELPATH                 Property   string __RELPATH {get;set;}
__SERVER                 Property   string __SERVER {get;set;}
__SUPERCLASS               Property   string __SUPERCLASS {get;set;}

Jak widać powyżej właściwości, o które możemy odpytać lokalny lub zdalny system, jest sporo 🙂

Jeśli chcesz coś dodać od siebie lub masz pokrewny do opisywanego problem, to zachęcam do zostawienia komentarza poniżej.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.